...

از این پنجره ها 

هزار تا می خواهم

از این دیوارها 

هیچ .....

پرنده هم آرزویش را

به آرزویم 

گره زده است 

/ 0 نظر / 17 بازدید