شکیبایی

از دیروز که باران بارید

و زمین خیس شد

و در گودال های آب

عکس خانه ها

و شاخه های درختان افتاد

و پاشنه من از آن آب نوشید

دیگر خبری نیست

امروز باز هم خورشید هست

به اضافه بوی بهار

و اندکی شکیبایی من
/ 0 نظر / 79 بازدید