کلاس خاص

امروز هیچ احساسی

به هیچ چیزی نداشتم

نه به باران

نه به آسمان

نه به بوی جوانه ها از زیر خاک

نه به سکوت پرنده ها

بی هوا دامنم راچرخاندم

و با بشکنی از بی تفاوتی

به چشمانم یاد دادم

قطره ای آب هدر ندهد

و به دلم یاد دادم از هر چیزی نشکند/ 0 نظر / 39 بازدید