وقتی دستهایم و پاهایم 

همدیگر را

در آغوش می کشند

دلتنگی برای من معنا ندارد 

از این آشتی 

مانند قفلی است 

که کلیدش را در جای 

دوری انداخته ام 

قد هزار تا پنجره 

/ 0 نظر / 28 بازدید