گذر

رودخانه وجودت 

چه خوش است 

صبح

وقتی از کنارم می گذرد

تا دستی بر آن زنم

صورتم را بشویم

و از تلاطم ات

پایی را مراقب باشم

که به آینه ات برنخورد 

/ 0 نظر / 44 بازدید