صبحِ پرده درآ

از کوچه های صبح می پیچم

به کوی دیگر و به خیابان

ماشین ها امان نمی دهند و ترمز

نگاهم به ماه است

که پشت ابرها گرچه پنهان است

اما در ابهام نیست

همچنان زیبا و نمایان هست

از این نگاه غصه های عالم من

به سر می آید

/ 0 نظر / 32 بازدید