.

از ته دل

برای یاس های سفید

ترانه می خوانم

و از صمیم قلب

برای شکوفایی عشق دعا می کنم

باغچه ها را جارو می زنم

و از سپاس گزاری خاک

چشم به آسمان می دوزم

من دیگر دست و پا نمی زنم

دست می زنم و می خندم

و باغچه خانه را آب می دهم

کفن سفید موهایم را

در روبان سیاه می پیچم

و در آینه خودم را دیگری نمی بینم

من دیگر تنها نیستم

حافظ همیشه با من است

/ 0 نظر / 37 بازدید