بزم

گیسوی سفید

 و درهم تنیده من 

بلندتر از این شب سیاه است  

دلم بیشتر از فال حافظ

و بزم انارها

شانه ای می خواهد 

/ 0 نظر / 36 بازدید