دلتنگی خاص

قبل از این که 

پاییز از راه برسد

دلتنگی خاصی

از راه رسیده است

قسم می خورم به مذهب تو

در زیر پاهایم حتی

انگوری را هم له نکنم !

 


/ 0 نظر / 9 بازدید