مقاوم

از این همه قاصدک که بی خبر آمدند 

برای تو این بار من خبری دارم

تا سرما از راه برسد 

از آنها می بافم  

لباس زمستانی ایی شاهکار.................!!!!!

 


/ 0 نظر / 36 بازدید