نستوه

 

 

به ستوه آورده ام 

تابستان را

از رنگ های بارانی و 

ذهنی سرخ               

می خواهم گرم باشم

می خواهم داغ باشم

لاله ای

بی هیچ زمستانی

نستوه .

/ 0 نظر / 7 بازدید