ادراک

سرمای دوران

از چاقو تیزتر است

می تراشد دست ها را

از شیشه شکسته بدتر است

می خراشد چشم ها را


به گردپای من کسی نرسیده است

از این تجربه و درک

چنین سرمایی از جدایی بهتر است

/ 0 نظر / 26 بازدید