مهربانی

با شب صمیمانه وداع می کند

به رفتن تیرگی ها مهربانانه می خندد

گرما می دهد نور می دهد

به کوه های سرد

دشت ها و خانه های مرگ

و دستها

به زمستان هشدار نمی دهد

برایش خط و نشان نمی کشد

خود دست به کار می شود

و آنچه دارد از آن دریغ نمی کند

خورشید در عشق وسواس ندارد

/ 0 نظر / 35 بازدید