همپا

بی نام و نشان نیست

پرنده خیالین من است

دامنم را گرفته می گوید 

بعد از این پرواز

با تو پا به پا می رقصم

خون سیاوَشم

 

/ 0 نظر / 54 بازدید