سلام

سلام من هر صبح
از آن سلام هایی نیست که
همه به هم می دهند
و دست به دست می گردد
و مچاله می شود
سلام من به تو
تا از پیله اش در بیاید
با بدرود بدرودها گفته است
/ 0 نظر / 38 بازدید