جشن تنهایی

بهار را نظاره می کنم

و شاهد رویش برگ هایی تازه

در دفتر انقلابی اویم

از دیروز که برگها ریختند

دیگر اثری نیست

و دلم در این جشن تنهایی

شرابی می خواهد/ 0 نظر / 88 بازدید