زائر

از تو 

گریزم نیست

هر کجا می روم 

از خلوتگاهی

آنجا می شود

زیارتگاهی

 

 

                                          آذر:

                                     15 مرداد 96

/ 0 نظر / 37 بازدید