حقیقت

               زمستان واقعی

                            از وداع با آذر 

                                     آغاز می شود

 

/ 0 نظر / 13 بازدید