درس

پاییز می آید 

خشک 

سرد 

زرد 

و هر گونه اندوه 

دلتنگی 

و بیهودگی

مثل ریزش برگ ها

بیفایده است

اینها را

تو یادم داده ای و

یادم داده ای بخندم 

و دلربایی کنم

با خنده

حتی در فصل جداییها ،

از پاییز .

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید