لکه

از صبح مه غلیظی کشان - کشان

تا سینه کوه پایین آمد

و پرنده من از این سو پر زد

و در آن سو از نظر گم شد

از کلاغی که در این مجموعه

بر زمین نشست

و نقطه ای را از روشنی روز سیاه کرد

خوشم نیامد
/ 0 نظر / 81 بازدید