پیاله

آنچه در من است

من خسته را

خستگی ناپذیر

تو را تغییر ناپذیر

و همه چیز را با خود

عوض می کند

آن چنان که

انگشتانم را قلم

و کاسه های چشمم را 

پیاله های

شراب می کند 

/ 0 نظر / 23 بازدید