فصل

 

این از شگرد آفتاب است

که می رساند 

دانه ها را به بار

در تابستان هم

 نرسید یار 

/ 0 نظر / 6 بازدید