خبر

 

خبرش حتما

به گوش ات می رسد

که دسته دسته موی سفید 

در سر من

بعد از تو 

سبز شده اند


/ 0 نظر / 8 بازدید