عشق

آن چنان که به خود رسیده ام
به قول تو زیباتر شده ام و نگار
از عشق نتوان صرف نظر کرد
آینه را هم کرده است بی زنگار
/ 0 نظر / 20 بازدید