ساکت

سکوت من 

مملو از آرامش آفتابگردان ها 

و قاصدک های باخبر است 

در ظهر داغ تابستان 

آبستن گرمایی هستم

فاقد بچگی هایم

/ 0 نظر / 8 بازدید