بوسه ماه

سر صبحی هم برای شاعر شدن

اندکی دیر است

پرندگان قبل از تو بیدار شده اند

و آوازشان را پخش کرده اند

یاسمن های بنفش قبل از تو

بویشان را انتشار داده اند

ماه همه را بوسیده و رفته است

باید از نیمه شب بیدار شد

سر صبحی آدم کم می آورد

/ 1 نظر / 165 بازدید