.

نوشته هایم را 

آب باران 

خیس کرده است

جوانه زده است

نقطه های دیدار

 

/ 0 نظر / 9 بازدید