نمایش

دو تا شبح 

در میان آتش 

دست در دست هم می رقصند

و می خندند 

در تاریکی به این نمایش 

عجیب می گریم

و خوشحالم هیچ یکی از آنها من نیستم 

/ 0 نظر / 49 بازدید