سرمه

شب رفته است و

سیاهی رفته است و تاریکی

و خوب نیست دم صبح و

دم بهاری که در راه است

از سیاهی ها سخن گویم

اما چه کنم ؟!

رنگ چشمان من است

و سیاهی سرمه


/ 0 نظر / 72 بازدید