شرح دل

دلشوره های زمستانی ام شروع شده است

ضربان قلبم هم کُند و هم سریع شده است

بهر نور و گرمای اندکی دست و پا نمی زند 

مثل انار از سوی آفتاب تشریح شده است

/ 0 نظر / 57 بازدید