رقص من و خدا

آهنگ اذان گذاشته ام
و خدا شاهد است
به تماشای رقص من
درصبح ها و ظهرها و عصر ها و خفته
خدا هم عاشق می شود
به سماع می رقصد و
سرش گیج میخورد
/ 0 نظر / 14 بازدید