عزم

اما من

با تمام موهایی که 

روی سرت سفید شده اند

و نشانه تسلیم 

در برابر عشق است

کار دارم !

 


/ 0 نظر / 21 بازدید