تنها نشسته ام

دست از جانان شسته ام

اما ایکاش

چایی را دم نمی کردم

در قوری ترک خورده ی قدیمی

با طرح گل رز 

/ 0 نظر / 152 بازدید