غمخورک من

پرنده ام این روزها مغموم است

نه می خورد

نه آواز می خواند و نه می خوابد

او فقط غمخوار من است

که چه وقت غم هایم را می تکانم/ 0 نظر / 9 بازدید