جواب

سخت ترین کار جهان

سلام بر خورشید است

قبل از خورشید 

سلامت را

پاسخ گفته ام

قبل از خورشید

گونه هایت را 

سرخ دیده ام.

 


/ 0 نظر / 44 بازدید