ریاضت

به انزوا می روم 

با قلم و کاغذی

به خاطر تو

ریاضت بکشم 

نقاشی به تاریخ بهار 96

: با مداد 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید