جاذبه

به دیگران بخشیده ایی 

با تسبیح و سجاده ات نوری

مرا هم حبس ابد داده ایی

در سیاه چاله چشمانت گویی !!!!!

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید