شباهنگ

شب است و 

ستارگان

به خوشبختی خود می درخشند

ماه

در کاسه ی روح خود

به روغن نور افتاده

و 

من تنها

غصه ی نیمه دیگرم را

میخورم !

/ 0 نظر / 7 بازدید