شیفته

وقتی می روی

از جاهایی دیگر می آیی و

از راه هایی دیگر

خورشید هم

از جایی که غروب می کند

طلوع نمی کند

/ 0 نظر / 8 بازدید