صدا

پرنده ام را صدا می زنم

برایم مرغ سحر را بخواند

می گوید آواز تو زیباترین آواز است

از هنگام صدا کردن من در صبح و شام

پرنده ام دیگر به حرفم گوش نمی دهد

گوش می سپارد و ساکت می ماند/ 0 نظر / 78 بازدید