برداشت

الان فصل برداشت است

برداشت انگور

اما من تنها مشتی خاک برداشتم 

و از این مست شدم

بگذار دیگران

هر برداشتی می کنند ، 

بکنند!!!!

 


/ 0 نظر / 39 بازدید