عیادت

ساعت هاست

گنجشکان سر صبحی

شهر را روی سرشان گذاشته اند

دیوانه وار داد می زنند

دیوانه وار می چرخند

و دیوانه وار دنبال یکی از خودشان می گردند

دلم عجیب خسته است

و بهارعجله دارد به عیادت من بیاید


/ 0 نظر / 31 بازدید